Cập nhật giá cà phê tại Gia Lai hôm nay và các tỉnh thành của Tây Nguyên vào ngày 20-05-2024. Giá cafe nhân Gia Lai được khảo sát từ các khu vực: Tp. Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện

Giá Cà Phê Gia Lai Hôm Nay

Giá Cà Phê Gia Lai So Với Các Tỉnh Khác

Tổng Quan Thị trường Cà Phê Tỉnh Gia Lai 2023

Diện tích và sản lượng:

  • Diện tích cà phê hiện tại: 100.000ha.
  • Năng suất bình quân: 30 tạ/ha.
  • Tổng sản lượng: Hơn 267.000 tấn.
  • Cà phê chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Sản lượng giảm:

  • Sản lượng cà phê giảm khoảng 28-30% so với cùng kỳ.
  • Nguyên nhân: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh, người dân chuyển đổi cây trồng…

Mục tiêu 2025-2030

  • Đến năm 2025: 1.200ha (1,2% diện tích cà phê toàn tỉnh).
  • Đến năm 2030: 2.300ha (2,4% diện tích cà phê toàn tỉnh).

Ngành cà phê Gia Lai đang hướng đến phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Phát triển cà phê đặc sản là hướng đi tiềm năng, thúc đẩy giá cà phê tăng mang lại hiệu quả kinh tế cao và khẳng định thương hiệu cà phê Gia Lai trên thị trường quốc tế.