Giá Cà Phê Ngày 08-04-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 104,500 1,200
Lâm Đồng 104,000 1,000
Gia Lai 104,300 1,000
Đắk Nông 104,500 1,000
Hồ tiêu 93,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 24,750 0

Phân tích giá cà phê ngày 08/04/2024

Giá cà phê ngày 08/04/2024 tiếp tục đà tăng mạnh mẽ tại các tỉnh Tây Nguyên, ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về mức giá, mức độ thay đổi và tăng trưởng của giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông.

Mức giá cà phê trung bình:

 • Đắk Lắk: 104.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với ngày 07/04/2024, tương ứng tăng 1,15%.
 • Lâm Đồng: 104.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 07/04/2024, tương ứng tăng 0,98%.
 • Gia Lai: 104.300 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 07/04/2024, tương ứng tăng 0,98%.
 • Đắk Nông: 104.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 07/04/2024, tương ứng tăng 0,98%.

Tốc độ tăng trưởng:

 • Tăng trưởng cao nhất: Đắk Lắk (1,15%).
 • Tăng trưởng thấp nhất: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông (0,98%).
 • Tăng trưởng cao nhất: Đắk Lắk.
 • Giá cao nhất: Đắk Lắk và Đắk Nông (104.500 đồng/kg).

Giá cà phê ngày 08/04/2024 có mức tăng cao tại tất cả các tỉnh được khảo sát. Đắk Lắk là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất. Nguyên nhân của sự tăng giá này có thể do:

 • Nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao trên thị trường quốc tế.
 • Nguồn cung cà phê giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
 • Dự đoán giá cà phê trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng do các yếu tố trên. Tuy nhiên, thị trường cà phê luôn biến động nên người nông dân cần cập nhật thông tin thị trường thường xuyên để có quyết định phù hợp.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *