Giá Cà Phê Ngày 09-04-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 105,000 500
Lâm Đồng 104,200 200
Gia Lai 104,500 200
Đắk Nông 105,000 500
Hồ tiêu 92,000 -1,000
Tỷ giá USD/VND 24,760 10

Phân tích giá cà phê ngày 09/04/2024

Giá cà phê ngày 09/04/2024 có sự biến động nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Bài viết này sẽ phân tích mức giá cà phê trung bình, mức độ thay đổi và tăng trưởng của từng tỉnh, từ đó đánh giá mức độ tăng trưởng và xác định tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất.

Mức giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây nguyên

Trong đó: Đắk Lắk và Đắk Nông: Tăng 500 đồng/kg; Lâm Đồng và Gia Lai: Tăng 200 đồng/kg so với ngày 08/04/2024

Tốc độ Tăng trưởng:

  • Đắk Lắk và Đắk Nông: Tăng 0,48%.
  • Lâm Đồng: Tăng 0,19%.
  • Gia Lai: Tăng 0,19%.

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

  • Tăng trưởng cao nhất: Đắk Lắk và Đắk Nông (tăng 0,48%).
  • Tăng trưởng thấp nhất: Lâm Đồng và Gia Lai (tăng 0,19%)
  • Giá cao nhất: Đắk Lắk và Đắk Nông (105.000 đồng/kg).

Nhìn chung, giá cà phê ngày 09/04/2024 có sự tăng nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Đắk Lắk và Đắk Nông là hai tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất. Mức độ tăng trưởng của Lâm Đồng và Gia Lai thấp hơn nhưng vẫn cho thấy tín hiệu tích cực cho thị trường cà phê.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *