Giá Cà Phê Ngày 11-04-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 107,000 1,200
Lâm Đồng 106,200 1,200
Gia Lai 106,600 1,200
Đắk Nông 107,100 1,200
Hồ tiêu 91,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,750 -10

Phân tích giá cà phê ngày 11/04/2024

Giá cà phê ngày 11/04/2024 tiếp tục đà tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên. Bài viết này sẽ phân tích mức giá cà phê trung bình, mức độ thay đổi và tăng trưởng của từng tỉnh, từ đó đánh giá mức độ tăng trưởng và tỉnh nào có mức tăng trưởng cao nhất, giá cao nhất.

Mức giá cà phê trung bình:

Tốc độ tăng trưởng:

Cả 4 tỉnh đều tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể:

  • Đắk Lắk: 1,12%
  • Lâm Đồng: 1,13%
  • Gia Lai: 1,13%
  • Đắk Nông: 1,12%

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

  • Mức tăng trưởng của các tỉnh tương đối đồng đều, dao động từ 1,12% đến 1,13%.
  • Lâm Đồng có mức tăng trưởng cao nhất (1,13%).

Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất:

  • Đắk Nông có mức giá cao nhất (107.100 đồng/kg).
  • Lâm Đồng có mức tăng trưởng cao nhất (1,13%) và giá cao thứ hai (106.200 đồng/kg).

Giá cà phê ngày 11/04/2024 tiếp tục tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên. Mức tăng trưởng của các tỉnh tương đối đồng đều, dao động từ 1,12% đến 1,13%. Lâm Đồng có mức tăng trưởng cao nhất (1,13%) và giá cao thứ hai (106.200 đồng/kg). Đắk Nông có mức giá cao nhất (107.100 đồng/kg).

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *