Giá Cà Phê Ngày 16-04-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 114,000 2,800
Lâm Đồng 113,500 3,000
Gia Lai 114,000 3,000
Đắk Nông 114,000 2,600
Hồ tiêu 91,000 1,000
Tỷ giá USD/VND 24,930 0

Phân tích giá cà phê ngày 16/04/2024

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu và đời sống người nông dân. Giá cà phê biến động theo ngày, tháng, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cung cầu thị trường, giá cả thế giới, chính sách xuất nhập khẩu,… Do vậy, theo dõi và phân tích giá cà phê là việc làm cần thiết đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người trồng cà phê.

  • Giá cà phê Đắk Lắk: 114.500 đồng/kg, tăng 3.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, tương đương mức tăng 2,93%.
  • Giá cà phê Lâm Đồng: 114.000 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, tương đương mức tăng 3,16%.
  • Giá cà phê Gia Lai: 114.400 đồng/kg, tăng 3.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, tương đương mức tăng 3,02%.
  • Giá cà phê Đắk Nông: 114.600 đồng/kg, tăng 3.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, tương đương mức tăng 2,83%.

Tốc độ tăng trưởng

Mức giá cà phê trung bình của cả 4 tỉnh đều tăng so với ngày hôm qua.

Mức tăng cao nhất là Lâm Đồng 3.500 đồng/kg (3,16%) và thấp nhất là Đắk Nông 3.200 đồng/kg (2,83%).

Mức giá cà phê trung bình cao nhất là Đắk Lắk (114.500 đồng/kg) và thấp nhất là Gia Lai (114.400 đồng/kg).

  • Đắk Lắk: 2,93%.
  • Lâm Đồng: 3,16%.
  • Gia Lai: 3,02%.
  • Đắk Nông: 2,83%.

Nhìn chung, thị trường cà phê ngày 16/04/2024 tiếp tục xu hướng tăng. Giá cà phê ở tất cả các tỉnh đều tăng so với ngày hôm qua. Mức tăng cao nhất là Lâm Đồng (3.500 đồng/kg) và mức tăng thấp nhất là Đắk Nông (3.200 đồng/kg). Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất là Lâm Đồng (3,16%) và mức tăng trưởng thấp nhất là Đắk Nông (2,83%). Giá cà phê cao nhất thuộc về Đắk Lắk (114.500 đồng/kg).

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *