Giá Cà Phê Ngày 20-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 94,300 200
Lâm Đồng 93,800 300
Gia Lai 94,200 100
Đắk Nông 94,300 100
Hồ tiêu 95,500 0
Tỷ giá USD/VND 24,550 10

Phân tích giá cà phê ngày 20/3/2024:

Giá cà phê ngày 20/03/2024 tại các tỉnh Tây Nguyên có nhiều biến động so với ngày 19/03/2024. Bài viết này sẽ phân tích mức giá cà phê trung bình, mức độ thay đổi và tăng trưởng của từng tỉnh, từ đó đánh giá mức độ tăng trưởng và tỉnh có mức tăng cao nhất.

Mức giá cà phê trung bình

 • Đắk Lắk: 94.300 đồng/kg
 • Lâm Đồng: 93.800 đồng/kg
 • Gia Lai: 94.200 đồng/kg
 • Đắk Nông: 94.300 đồng/kg

Mức độ thay đổi

 • Đắk Lắk: Tăng 200 đồng/kg (+2,15%)
 • Lâm Đồng: Tăng 300 đồng/kg (+3,25%)
 • Gia Lai: Tăng 100 đồng/kg (+1,06%)
 • Đắk Nông: Tăng 100 đồng/kg (+1,06%)

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

 • Lâm Đồng: Tăng trưởng cao nhất (+3,25%)
 • Đắk Lắk: Tăng trưởng cao thứ hai (+2,15%)
 • Đắk Nông và Gia Lai: Tăng trưởng thấp (+1,06%)

Tỉnh có mức tăng cao nhất và giá cao nhất:

 • Tỉnh có mức tăng cao nhất: Lâm Đồng
 • Tỉnh có giá cao nhất: Đắk Lắk (đồng giá với Đắk Nông)

Nhìn chung, giá cà phê ngày 20/03/2024 có xu hướng tăng nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Lâm Đồng là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất, trong khi Đắk Lắk và Đắk Nông có giá cao nhất. Tuy nhiên, thị trường cà phê luôn biến động, do vậy người nông dân cần cập nhật thông tin thường xuyên để có quyết định phù hợp.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *