Giá Cà Phê Ngày 21-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,000 1,000
Lâm Đồng 97,700 1,100
Gia Lai 98,000 1,100
Đắk Nông 98,100 1,100
Hồ tiêu 96,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,580 0

Phân Tích Giá Cà Phê Ngày 21/3/2024

Giá cà phê hôm nay ngày 21/03/2024 có nhiều biến động so với ngày 20/03/2024. Bài viết này sẽ phân tích mức giá cà phê trung bình, mức độ thay đổi và tăng trưởng của các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia LaiĐắk Nông.

Mức giá cà phê trung bình

 • Đắk Lắk: 94.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với ngày 20/03/2024.
 • Lâm Đồng: 93.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày 20/03/2024.
 • Gia Lai: 94.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày 20/03/2024.
 • Đắk Nông: 94.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày 20/03/2024.

Mức độ thay đổi

 • Cả 4 tỉnh đều ghi nhận mức giảm giá cà phê.
 • Mức giảm dao động từ 200 – 300 đồng/kg.
 • Đắk Lắk có mức giảm cao nhất (300 đồng/kg).

Tốc Độ Tăng trưởng

 • Cả 4 tỉnh đều có mức tăng trưởng âm.
 • Mức tăng trưởng dao động từ -0,21% đến -0,32%.
 • Đắk Lắk có mức tăng trưởng âm cao nhất (-0,32%).
 • Mức độ tăng trưởng của cả 4 tỉnh đều thấp.
 • Đắk Lắk có mức tăng trưởng thấp nhất, tiếp theo là Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông.

Tỉnh nào mức tăng trưởng cao nhất, giá cao nhất:

 • Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất là Đắk Nông (-0,21%).
 • Tỉnh có giá cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông (94.000 đồng/kg).

Giá cà phê trong nước ngày 21/03/2024 có xu hướng giảm nhẹ. Mức giảm dao động từ 200 – 300 đồng/kg. Mức tăng trưởng của cả 4 tỉnh đều thấp. Đắk Lắk là tỉnh có giá cà phê cao nhất và mức tăng trưởng âm cao nhất.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *