Giá Cà Phê Ngày 23-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 94,800 -200
Lâm Đồng 94,400 -200
Gia Lai 94,800 -200
Đắk Nông 95,000 -200
Hồ tiêu 96,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,580 0

Phân Tích Giá Cà Phê Ngày 23-03-2024

Giá cà phê hôm nay ngày 23/03/2024 có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết mức giá, mức độ thay đổi và tăng trưởng của giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia LaiĐắk Nông.

Mức giá cà phê trung bình

 • Đắk Lắk: 94.800 đồng/kg
 • Lâm Đồng: 94.400 đồng/kg
 • Gia Lai: 94.800 đồng/kg
 • Đắk Nông: 95.000 đồng/kg

Mức độ thay đổi

 • Giá cà phê tại tất cả các tỉnh đều giảm 200 đồng/kg so với ngày 22/03/2024.

Tăng trưởng

 • Đắk Lắk: Giảm 0,21%
 • Lâm Đồng: Giảm 0,21%
 • Gia Lai: Giảm 0,21%
 • Đắk Nông: Giảm 0,21%

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

 • Tất cả các tỉnh đều có mức tăng trưởng âm, cho thấy giá cà phê đang có xu hướng giảm nhẹ.
 • Mức độ giảm tương đồng nhau giữa các tỉnh.

Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất:

 • Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất: Không có tỉnh nào có mức tăng trưởng cao nhất vì tất cả đều giảm.
 • Tỉnh có giá cao nhất: Đắk Nông với giá 95.000 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 23/03/2024 có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Mức độ giảm tương đồng nhau và không có tỉnh nào có mức tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, giá cà phê vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái, hứa hẹn mang lại lợi nhuận tốt cho người nông dân.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *