Giá Cà Phê Ngày 24-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 95,200 400
Lâm Đồng 94,700 300
Gia Lai 95,200 400
Đắk Nông 95,300 300
Hồ tiêu 96,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,580 0

Phân Tích Giá Cà Phê Ngày 24-03-2024

Giá cà phê ngày 24/03/2024 tại các tỉnh Tây Nguyên có sự biến động nhẹ, dao động trong khoảng từ 94.700 đồng/kg đến 95.300 đồng/kg. So với ngày 23/03/2024, giá cà phê tại các tỉnh đều tăng nhẹ, từ 300 đồng/kg đến 400 đồng/kg.

Mức giá cà phê trung bình:

  • Đắk Lắk: 95.200 đồng/kg
  • Lâm Đồng: 94.700 đồng/kg
  • Gia Lai: 95.200 đồng/kg
  • Đắk Nông: 95.300 đồng/kg

Tốc độ tăng trưởng

  • Đắk Lắk: Tăng 400 đồng/kg (+0,42%)
  • Lâm Đồng: Tăng 300 đồng/kg (+0,32%)
  • Gia Lai: Tăng 400 đồng/kg (+0,42%)
  • Đắk Nông: Tăng 300 đồng/kg (+0,32%)

Đánh giá mức độ tăng trưởng

  • Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất: Đắk Lắk và Gia Lai (cùng tăng 0,42%)
  • Tỉnh có mức tăng trưởng thấp nhất: Lâm Đồng và Đắk Nông (cùng tăng 0,32%)

Tỉnh có giá cao nhất: Đắk Nông (95.300 đồng/kg)

Nhìn chung, giá cà phê ngày 24/03/2024 có xu hướng tăng nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Mức tăng cao nhất là 0,42% tại Đắk LắkGia Lai, mức tăng thấp nhất là 0,32% tại Lâm Đồng và Đắk Nông. Giá cà phê cao nhất hiện nay là tại tỉnh Đắk Nông với mức giá 95.300 đồng/kg.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *