Giá Cà Phê Ngày 27-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,000 1,000
Lâm Đồng 97,700 1,100
Gia Lai 98,000 1,100
Đắk Nông 98,100 1,100
Hồ tiêu 96,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,580 0

Theo khảo sát thị trường ngày 27-03-2024, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đều ghi nhận mức tăng so với ngày hôm trước. Cụ thể:

  • Đắk Lắk: Giá cà phê trung bình đạt 98.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 26-03-2024. Mức tăng trưởng tương ứng là 1,02%.
  • Lâm Đồng: Giá cà phê trung bình đạt 97.700 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với ngày 26-03-2024. Mức tăng trưởng tương ứng là 1,13%.
  • Gia Lai: Giá cà phê trung bình đạt 98.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với ngày 26-03-2024. Mức tăng trưởng tương ứng là 1,13%.
  • Đắk Nông: Giá cà phê trung bình đạt 98.100 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với ngày 26-03-2024. Mức tăng trưởng tương ứng là 1,13%.

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

  • Cả 4 tỉnh đều ghi nhận mức tăng trưởng giá cà phê từ 1,02% đến 1,13%.
  • Đắk Nông là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất (1,13%).
  • Lâm Đồng là tỉnh có mức giá cà phê cao nhất (97.700 đồng/kg).

Nguyên nhân:

  • Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thị trường quốc tế tăng cao.
  • Nguồn cung cà phê Robusta toàn cầu giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Dự báo:

Giá cà phê trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ cao.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *