Giá Cà Phê Ngày 28-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 99,600 1,600
Lâm Đồng 99,300 1,600
Gia Lai 99,600 1,600
Đắk Nông 99,800 1,700
Hồ tiêu 94,000 -2,000
Tỷ giá USD/VND 24,590 0

Phân tích giá cà phê ngày 28/03/2024

Giá cà phê ngày 28/03/2024 tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng so với ngày hôm trước. Bài viết này sẽ phân tích mức giá cà phê trung bình, mức độ thay đổi và tăng trưởng của từng tỉnh, từ đó đánh giá mức độ tăng trưởng và tỉnh nào có mức tăng trưởng cao nhất, giá cao nhất.

Mức giá cà phê trung bình

Tốc độ Tăng Trưởng

  • Tăng 1.600 – 1.700 đồng/kg so với ngày 27/03/2024.
  • Đắk Lắk, Gia Lai: Tăng 1,64%
  • Lâm Đồng: Tăng 1,62%
  • Đắk Nông: Tăng 1,71%

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

  • Đắk Nông có mức tăng trưởng cao nhất (1,71%).
  • Lâm Đồng có mức tăng trưởng thấp nhất (1,62%).

Tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cao nhất: Đắk Nông có mức tăng trưởng cao nhất (1,71%) và giá cao nhất (99.800 đồng/kg).

Nhìn chung, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đều có mức tăng nhẹ trong ngày 28/03/2024. Đắk Nông là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất và giá cà phê cao nhất. Mức tăng giá này có thể do một số yếu tố như: nguồn cung cà phê giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao,…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *