Giá Cà Phê Ngày 29-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,400 -1,200
Lâm Đồng 98,000 -1,300
Gia Lai 98,400 -1,200
Đắk Nông 98,600 -1,200
Hồ tiêu 94,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,590 0

Phân tích giá cà phê ngày 29/03/2024

Giá cà phê trong nước ngày 29/03/2024 có xu hướng giảm nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên so với ngày 28/03/2024. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết mức giá cà phê tại các tỉnh, mức độ thay đổi và đánh giá mức độ tăng trưởng của từng tỉnh.

Mức giá cà phê trung bình:

  • Đắk Lắk: 98.400 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với ngày 28/03/2024.
  • Lâm Đồng: 98.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với ngày 28/03/2024.
  • Gia Lai: 98.400 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với ngày 28/03/2024.
  • Đắk Nông: 98.600 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với ngày 28/03/2024.

Tốc Độ Tăng Trưởng

Cả 4 tỉnh đều ghi nhận mức giảm giá cà phê nhẹ từ 1.200 đến 1.300 đồng/kg so với ngày hôm trước. Mức giảm dao động từ 1,22% đến 1,32%.

Đánh giá mức độ tăng trưởng:

  • Đắk Lắk và Gia Lai: Mức giảm 1.200 đồng/kg, tương ứng 1,22%, là mức giảm thấp nhất.
  • Lâm Đồng: Mức giảm 1.300 đồng/kg, tương ứng 1,32%, là mức giảm cao nhất.
  • Đắk Nông: Mức giảm 1.200 đồng/kg, tương ứng 1,22%, tuy nhiên giá cà phê tại đây vẫn cao nhất trong 4 tỉnh, ở mức 98.600 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước ngày 29/03/2024 có xu hướng giảm nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, mức giảm không đáng kể và giá cà phê vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *