Giá Cà Phê Ngày 30-03-2024

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,600 200
Lâm Đồng 98,100 100
Gia Lai 98,600 200
Đắk Nông 98,700 100
Hồ tiêu 94,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,600 0

Phân tích giá cà phê ngày 30/03/2024

Giá cà phê ngày 30/03/2024 tại các tỉnh Tây Nguyên có sự biến động nhẹ với mức tăng trung bình từ 100 đến 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Bài phân tích sau đây sẽ đi sâu vào đánh giá mức giá cà phê, mức độ thay đổi và tăng trưởng của từng tỉnh.

Mức giá cà phê trung bình

 • Đắk Lắk: 98.600 đồng/kg
 • Lâm Đồng: 98.100 đồng/kg
 • Gia Lai: 98.600 đồng/kg
 • Đắk Nông: 98.700 đồng/kg

Tốc độ tăng Trưởng

Tăng:

Giảm: Lâm Đồng +100 đồng/kg

Có thể thấy được giá cà phê ngày 30-03-2024 biến động không đồng đều cụ thể:

 • Tăng cao nhất: Đắk Lắk và Gia Lai (tăng 0,2%)
 • Tăng thấp nhất: Lâm Đồng (tăng 0,1%)
 • Đắk Nông: Không có dữ liệu so sánh để tính tăng trưởng.
 • Mức giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang ở mức cao, dao động từ 98.100 đến 98.700 đồng/kg.
 • Mức độ thay đổi giá cà phê trong ngày 30/03/2024 không quá lớn, chỉ từ 100 đến 200 đồng/kg.
 • Đắk Lắk và Gia Lai là hai tỉnh có mức giá cà phê cao nhất và tăng trưởng cao nhất (0,2%).
 • Lâm Đồng là tỉnh có mức giá cà phê thấp nhất và tăng trưởng thấp nhất (0,1%).

Nhìn chung, giá cà phê ngày 30/03/2024 tại các tỉnh Tây Nguyên đang ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ. Đây là tín hiệu tốt cho người nông dân trồng cà phê trong khu vực.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *